Stim ce am facut asta-vara

CURL error: "Could not resolve host: api.flickr.com"